Пише за нашия развъдник

В октомврийският брой на списание "Нашият лов" е публикувана статия

за нашия развъдник.: Velšíky z Bôrovej dolinky.pdf (5,5 MB)