Моят първи "уелш" HARKO z Agačiny

 

Harko z Agačiny * 14.11.1998 † 9.7.2014


 

Първата ми уелски териер HARKO z  Agačiny ...
 

... Беше куче, с когото съм прекарал много време,

... Беше куче, което ние се учим един от друг,

... Е ловно куче с невероятни свойства

... Беше кучето, което ме кара да уелски териер стана прикрепена към сърцето,

... Бил ли е кучето, което живя забележителни петнадесет години и 8 месеца,

... Беше наше!

 

__________________________________________________________________________________________________


 

Harko и нашите успехи

 • 5.7. - 6.7.2003 Голямата награда на Domaše Vranov nad Topľou - Словакия

       1. ден 5.7.2003 Клубен тест в лисича бърлога

        I кръг - I.ц

       II кръг - I.ц

       2. ден 6.7.2003 Тест на кървава диря

        I.ц

       Победител за голямата награда на Domaše

 

 • признателност: Работен Топ Териер за 2002 година

       Клубен тест на дива свиня                               II.ц  2. място                 25 точки

       Международен клубен тест в лисича бърлога   I.ц  Клубен победител   50 точки

       Международен тест в лисича бърлога              II.ц                                25 точки

       Международен тест в лисича бърлога               I.ц  Унгария                  35 точки

      Общо точки                                                                                          135 точки
 
 • 17.11.2002 Клубен тест на дива свиня Kolačina - Словакия

        II.ц

 

 • 4.8.2002 Международен тест в лисича бърлога Sárvár - Унгария

       I.ц

      CACIT, CACT

 

 • 27.-28.7.2011 Международен тест в лисича бърлога Podolie - Словакия

       2x II.ц

 

 • 20.7.2002 Международен клубен тест в лисича бърлога Slaská - Словакия

       I.ц

       Победител на Мемориал F. Semana

       Клубен победител

       CACIT, CACT

 

 • 23.-24.11.2001 Клубен тест на дива свиня Kolačina - Словакия

       II.ц

 

 • 28.7.2001 Международен тест в лисича бърлога Trenčín - Словакия

       I.ц

 

 • 28.10.2000 Тест на кървава диря N. Bošáca - Словакия

      II.ц

 

 • 9.9.2000 тест в лисича бърлога Lubina - Словакия

       I.ц

 

 • 20.-21.11.1999 Тест на дива свиня Moravany nad Váhom - Словакия

       III.ц

 

Harko

Бележки: 1 - 17 от 17