Резултати от изпитания

година 2015

MSBLT 2015.pdf (41,4 kB)   (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

 

 

година 2014

SD 2014.pdf (21,5 kB)   (Тест на дива свиня – резултати всички Уелш териери)

BL 2014.pdf (47,4 kB)   (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

FSMP 2014.pdf (26,4 kB)   (Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)

CHBLST 2014.pdf (6,7 kB)  (Развъждане на тестове в леговището лисица - резултати всички Уелш териери)

MSBLT 2014.pdf (25,8 kB)  (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

 

 

година 2013

BL 2013.pdf (23,2 kB)  (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

CHBL 2013.pdf (9,8 kB)  (Развъждане на тестове в леговището лисица - резултати всички Уелш териери)

FSMP 2013.pdf (11,6 kB)  (Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)

JSMP 2013.pdf (6,1 kB)  (Есенни тестове на малки породи - - резултати всички Уелш териери)

KFSMP 2013.pdf (6,9 kB)  (клуб Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)

MSBLT 2013.pdf (27,2 kB)  (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

SD 2013.pdf (13,6 kB)  (Тест на дива свиня – резултати всички Уелш териери)

SO 2013.pdf (11,2 kB)  (Изследването на смелост от глиган - резултати всички Уелш териери)

 

 

година 2012

MSBL Podolie 2012.pdf (57,7 kB) (Международен тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

Chovné skúšky v BL 2012.pdf (55,4 kB) (Развъждане на тестове в леговището лисица - резултати всички Уелш териери)

MSBLT Vinohrady nad Váhom 2012.pdf (58,9 kB) (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

BL 2012.pdf (33,2 kB)  (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

FSMP 2012.pdf (15,2 kB)  (Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)

SD 2012.pdf (20 kB)  (Тест на дива свиня – резултати всички Уелш териери)

SO 2012.pdf (8,3 kB)  (Изследването на смелост от глиган - резултати всички Уелш териери)

 

 

година 2011

MSBLT Vinohrady nad Váhom 2011.pdf (127 kB) (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

MSBL Podolie 2011.pdf (121,2 kB) (Международен тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

Chovné skúšky v BL 2011.pdf (57,6 kB) (Развъждане на тестове в леговището лисица - резултати всички Уелш териери)

Klubové FD 2011.pdf (46,9 kB) (Багрене клубен тестове- резултати всички Уелш териери)

Brlohárske skúšky 2011.pdf (59,1 kB) (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

Duričské skúšky 2011.pdf (59,7 kB) (Тест на дива свиня – резултати всички Уелш териери)

Farbiarske skúšky duričov 2011.pdf (54 kB) (Багрене тестове на дива свиня - резултати всички Уелш териери)

Farbiarske skúšky malých plemien 2011.pdf (59,7 kB) (Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)
 

 

 

година 2010

Brlohárske skúšky 2010.pdf (105,2 kB) (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

Farbiarske skúšky malých plemien 2010.pdf (105,6 kB) (Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)

Duričské skúšky 2010.pdf (106,7 kB) (Тест на дива свиня – резултати всички Уелш териери)

 

година 2009

Brlohárske skúšky 2009.pdf (108 kB) (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

MSBLT Vinohrady nad Váhom 2009.pdf (103,9 kB) (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

Farbiarske skúšky malých plemien 2009.pdf (105,5 kB) (Багрене тестове на малки породи - резултати всички Уелш териери)

Duričské skúšky 2009.pdf (106 kB) (Тест на дива свиня – резултати всички Уелш териери)

 

година 2008

Brlohárske skúšky 2008.pdf (105,8 kB) (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

MSBLT Vinohrady nad Váhom 2008.pdf (102,2 kB) (Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana – резултати всички Уелш териери)

MSBL Podolie 2008.pdf (98,7 kB) (Международен тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)

 

година 2007

Brlohárske skúšky 2007.pdf (107,9 kB) (тест в лисича бърлога - резултати всички Уелш териери)