International club test in a Fox lair - Memorial F. Semana 2012 (ICTFL)

03/07/2012 14:50

30.6. - 1.7.2012 we participated on ICTFL - Memorial F. Semana in Vinohrady nad Váhom (Slovakia).

VÍŤAZ z Bôrovej dolinky - Matej Bučko, I.p / II.p, after the first round 1. place, finally 14th

TINA z Bôrovej dolinky - I :o), II.p / I.p

SIR (NICK) z Bôrovej dolinky - Helmut Schubl, I.p / II.p

XERO z Bôrovej dolinky - Tomáš Krebes, I.p / I.p, CACIT, R.CACT

KIM z Bôrovej dolinky - Smutný Jozef, I.p / I.p, CACIT

TAIFUN z Bôrovej dolinky - Bálint Lukáš, I.p / I.p, 2. place, KV, CACIT, CACT, CCT

VERA z Bôrovej dolinky - Bálint Lukáš, II.p/II.p

VIKI z Bôrovej dolinky - Karol Alfoldy, I.p / II.p (the picture are missing, as always: o))