CHBLS Branisko 2014

02.08.2014 21:00

DOLY z Bôrovej dolinky, maj. Miroslav Pecen, I.c/I.c, Víťaz skúšok, CACT, CCT, Klubový víťaz
URA z Bôrovej dolinky, II.c/I.c
YACK z Bôrovej dolinky, maj. Daniel Eliáš, II.c/I.c