International club tests in the fox lair 2014

07/10/2014 18:25

DOLY z Bôrovej dolinky - M. Pecen -  I.p/I.p, CACIT

VÍŤAZ z Bôrovej dolinky - M. Bučko - II.p/I.p

URA z Bôrovej dolinky - M. Bača - I.p/II.p

ŽOLI z Bôrovej dolinky - J. Černák - I.p/II.p

KIM z Bôrovej dolinky - J. Smutný - I.p/III.p