IVA и първата си следа.

04.12.2014 20:26

 

IVA Z Bôrovej dolinky и първата си следа на възраст 7,5 месеца. (България)