JAGO z Bôrovej dolinky

24.10.2015 17:09

25. Klubová výstava, BA, 23.10.2015

 

JAGO z Bôrovej dolinky - Výborný 1, CAJC, Klubový víťaz mladých.