JAGO z Bôrovej dolinky

24/10/2015 17:20

25. Club Show, Bratislava, 23.10.2015

JAGO z Bôrovej dolinky - Excellent 1, CAJC, Young Club Winner.