Международен тест на лисица в бърлога – Мемориал Ф. Семана 2013

16.10.2013 20:53

8.-9.6.2013 ние участваме на Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana c

URA z Bôrovej dolinky - I.ц/III.ц

Също така присъстваха RAF z Bôrovej dolinky -  Marek Hornák, II.ц/I.ц

VÍŤAZ z Bôrovej dolinky - Matej Bučko, II.ц/II.ц

SIR z Bôrovej dolinky - Helmut Schübl, II.ц/II.ц