Международен тест на лисица в бърлога – Мемориал Ф. Семана 2012

03.07.2012 15:13

30.6. - 1.7.2012 ние участваме на Международен клубен тест в лисича бърлога - Мемориал F. Semana в Vinohrady nad Váhom (Словакия).

VÍŤAZ z Bôrovej dolinky - Matej Bučko, I.ц / II.ц, след първия кръг 1. място, най-накрая 14тата

TINA z Bôrovej dolinky - аз :o), II.ц / I.ц

SIR (NICK) z Bôrovej dolinky - Helmut Schubl, I.ц / II.ц

XERO z Bôrovej dolinky - Tomáš Krebes, I.ц / I.ц, CACIT, R.CACT

KIM z Bôrovej dolinky - Smutný Jozef, I.ц / I.ц, CACIT

TAIFUN z Bôrovej dolinky - Bálint Lukáš, I.ц / I.ц, 2. място, KV, CACIT, CACT, CCT

VERA z Bôrovej dolinky - Bálint Lukáš, II.ц/II.ц

VIKI z Bôrovej dolinky - Karol Alfoldy, I.ц / II.ц (на снимката са изчезнали, както винаги :o))