MSBLT 2012

03.07.2012 15:11

30.6. - 1.7.2012 sme sa zúčastnili na MSBLT

VÍŤAZ z Bôrovej dolinky - Matej Bučko, I.c/II.c, po prvom kole 1. miesto, nakoniec 14.

TINA z Bôrovej dolinky - ja :o), II.c/I.c

SIR (NICK) z Bôrovej dolinky - Helmut Schubl, I.c/II.c

XERO z Bôrovej dolinky - Tomáš Krebes, I.c/I.c, CACIT, R.CACT

KIM z Bôrovej dolinky - Smutný Jozef, I.c/I.c, CACIT

TAIFUN z Bôrovej dolinky - Bálint Lukáš, I.c/I.c, 2. miesto, KV, CACIT, CACT, CCT

VERA z Bôrovej dolinky - Bálint Lukáš, II.c/II.c

VIKI z Bôrovej dolinky - Karol Alfoldy, I.c/II.c (na fotke nám chýba, ako vždy :o))