MVP Nitra

08.10.2014 18:30

31.5.2014 sa na Medzinárodnej výstave v Nitre predviedli 3 jedince z našej chovateľskej stanice.

URA z Bôrovej dolinky - M. Bača - V2 R.CAC

DOLY z Bôrovej dolinky - M. Pecen - V1 CAC

ŽOLI z Bôrovej dolinky - J. Černák - VD1

Všetci sme týmto splnili podmienku pre účasť na MSBLT.