NORK тест в лисича бърлога.

28.08.2017 23:30

 

NORK z Bôrovej dolinky - тест в лисича бърлога - време 0: 54s, изгонване на лисица, I. цена.

Собственик: J. Vlček

 
Поздравления.