Očakávaný vrh "K2"

21.02.2015 14:15

GORA z Bôrovej dolinky   x   XAVER z Ostašova

Viac na podstránke "Šteniatka"