Odovzdanie cien TOP CHS a TOP TERRIER 2014.

30.06.2015 14:14

Odovzdanie cien: " Najúspešnejšia chovateľská stanica SKCHTaF 2014 - práca"  a "TOP TERRIER 2014 - práca".