Развъждане на тестове в леговището лисица 2014

10.11.2014 18:46

DOLY z Bôrovej dolinky, собственик Miroslav Pecen, I.ц/I.ц, Победител тестове, CACT, CCT, Победител в клуба
URA z Bôrovej dolinky, II.ц/I.ц
YACK z Bôrovej dolinky, собственик Daniel Eliáš, II.ц/I.ц