SIR (NICK) Z Bôrovej dolinky победител на тестовете.

05.05.2012 17:30

5.5.2012 нашите приятели от Австрия участва на тест в лисича бърлога с кучета Z Bôrovej dolinky.

Една година по стар YRO z Bôrovej dolinky премина в първия кръг II. цена и във втория кръг III. цена. Той е млад, но трудно куче, което се нуждае от опит.

SIR (NICK) Z Bôrovej dolinky премина в двата кръга I. цена и стана победител на тестовете. Това е балансиран куче, което знае как да работи.