тест в лисича бърлога - JIMY и HERA

28.09.2015 14:27

JIMY и HERA претърпя тестове в леговището на лисицата:
 

JIMY z Bôrovej dolinky III.ц / I.ц (на възраст от 10 месеца)

HERA z Bôrovej dolinky I.ц / I.ц
 

Поздравления!