TINA x BRED

01.12.2014 19:32

Žiaľ, krytie TINA z Bôrovej dolinky x BRED Mirchan nebolo úspešné.