Vrh A2

Vrh A2

m: NORA z Bôrovej dolinky      o: IHAR z Bôrovej dolinky

 

ALF z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

hlási zhasnutú zver

_______________________________________________________________________________________________

ARS (Bobby) z Bôrovej dolinky - Rakúsko (AT)

_______________________________________________________________________________________________

AURA z Bôrovej dolinky - Nemecko (DE)

_______________________________________________________________________________________________

AR JENNY z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

Výstava - VD

_______________________________________________________________________________________________

AJKA z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)