Vrh C2

Vrh C2

m: GORA z Bôrovej dolinky      o: IR z Ostašova

 

CAMILLO z Bôrovej dolinky - Rakúsko (AT)

Výstava - vorzüglich1 (V1), Jugendbester (najlepší junior výstavy)      Jügendprüfüng III.b      Bauprüfung 64 punkte

 

Video:  https://youtu.be/z5G3_dDr08E 

 

 

___________________________________________________________________________________________

 

CAR z Bôrovej dolinky - Česko (CZ)

___________________________________________________________________________________________

 

CYRO z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

___________________________________________________________________________________________

 

CATY z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

___________________________________________________________________________________________

 

CASSIE z Bôrovej dolinky - Česko (CZ)

Výstava: VD      ZN - 84b. - obstál