Vrh K1

Vrh K1

m: CLEA z Bôrovej dolinky      o: IKAR z Agačiny

 

KIM z Bôrovej dolinky - Česko (CZ)

ZN - 84b     ZV - I.c      BZ - I.c      BL - I.c/I.c      MLZ - I.c, Klubový víťaz,CACT,CCT      MBH - I.c,KV,CACT,CCT      Hlasitosť - 3      Nos - 4      Výstava - V, CAC,r.CACIB, 37 cm      klubový šampión práce      norník      MSBLT - I.c/I.c, CACIT; I.c/III.c      chovný pes

_____________________________________________________________________________________________

KORZÁR z Bôrovej dolinky - Poľsko (PL)

 

_____________________________________________________________________________________________

KELT z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

FSD - III.c

_____________________________________________________________________________________________

KAT z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

 

_____________________________________________________________________________________________

KAROS z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

 

_____________________________________________________________________________________________

KING z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

BL - II.c      FSMP - II.c      Výstava - V1

_____________________________________________________________________________________________

KESSY z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

BL - I.c/I.c      BL - I.c/II.c      MSBLT - II.c/II.c      Skúška odvahy na diviaka - 3

____________________________________________________________________________________________

KASSY z Bôrovej dolinky - Poľsko (PL)

 

____________________________________________________________________________________________

KAJA z Bôrovej dolinky - Česko (CZ) → Slovensko (SK)

BL - II.c/III.c      Výstava - VD      chovná sučka