Vrh O1

Vrh O1

m: GORA z Bôrovej dolinky      o: HUNTER z Bôrovej dolinky

 

ORYN z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

BL - I.c-v/II.c-š

_____________________________________________________________________________________________

ORF z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

hlási zhasnutú zver - oznamovač

_____________________________________________________________________________________________

OMAR z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

BL - I.c/I.c     hlási stopu

_____________________________________________________________________________________________

ORA z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

FSMP - II.c

hlási zhasnutú zver