Vrh V2

Vrh V2

m: AJKA z Kľušovského chotára      o: Vegus DARTY (RUS)

 

VEGA z Bôrovej dolinky - Fínsko (FI)

__________________________________________________________________________________________

VOLGA z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

__________________________________________________________________________________________