Vrh X2

Vrh X2

m: AJKA z Kľušovského chotára      o: JAGO z Bôrovej dolinky

 

XAR z Bôrovej dolinky - Česká republika (CZ)

youtu.be/flA0jbqRcME

__________________________________________________________________________________________

XIT z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)