Vrh Y2

Vrh Y2

m: TINA z Bôrovej dolinky      o: BUDDY z Bôrovej dolinky

 

YAK z Bôrovej dolinky - Slovensko (SK)

__________________________________________________________________________________________

YORK z Bôrovej dolinky - Česká republika (CZ)